Algemene voorwaarden

Dit is de website van Dockx Logistics nv

De zetel van Dockx Logistics nv is gevestigd:
Terbekehofdreef 14
BE-2610 Wilrijk
BTW-nummer: 0404 550 475

De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op de informatie die u terugvindt op de website van Dockx Logistics nv. Deze website heeft een louter informatief karakter.

Prijzen

De op de website vermelde prijzen zijn louter indicatief en kunnen de vennootschap slechts binden voor zover ze worden bevestigd in een ondertekende schriftelijke overeenkomst. Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld inclusief BTW. Dockx Logistics nv heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor u een bestelling plaatst.

Bevoegde instanties en rechtspraak

De logistieke diensten zijn volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving, enkel het vredegerecht van het zevende kanton te Antwerpen en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

Hoofdingen en verbreking

Alle hoofdingen van deze voorwaarden zijn enkel bedoeld als handige referentie en maken geen deel uit van deze voorwaarden. Deze hoofdingen zijn niet van toepassing bij de interpretatie of verklaring van deze voorwaarden. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Gebruik van elektronische communicatie

Op de Dockx Logistics-website kunnen elektronisch vragen gesteld worden. Zodoende bent u ermee akkoord dat Dockx Logistics elektronisch met u communiceert. Het is Dockx Logistics nv toegestaan u e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. uw informatievraag via het internet.

Recht op toegang van uw gegevens

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan ons daarvoor steeds contacteren via e-mail: info@dockx-logistics.be.

Dockx Logistics nv - Terbekehofdreef 14 - BE-2610 Wilrijk, België
© 2009-2019 Dockx Logistics - Privacy - Algemene voorwaarden
Dockx Logistics NV Algemene Voorwaarden
BTW BE 0404.550.475 - RPR Antwerpen
Dockx Logistics is part of the Dockx Group